TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ondersteunde platformen:

IBANC werkt op alle computers: macOS- , Linux- Windows,-systemen. U kunt IBANC offline en zelfstandig gebruiken, ook naast uw boekhoud- of ERP software: zo behoudt u de waarde van uw investering in bestaande systemen. Uitwisselen van gegevens kan in alle gangbare formaten, zoals Excel, Clieop, CSV, SEPA XML en BTL91.

CLIËNT-SERVER-OPLOSSING

De IBANC PRO Server bestaat uit twee componenten:

Cliënt: 

- Client: Een reguliere IBANC-installatie, voorzien van een configuratiebestand (welke verwijst naar uw lokale IBANC Server) en een client-licentiebestand. Het client-licentiebestand kunt u in een applicatiebubble opnemen, of desgewenst voor vereenvoudigd beheer op een centrale, beschrijfbare netwerkshare plaatsen. 


De Cliënt is eenvoudig te packagen met bijvoorbeeld MS AppV Sequencer, VMware ThinApp of andere packaging tools. De software is voor MS Windows beschikbaar als MSI-pakket. 
Desgewenst kunt u de software ook in een losse map plaatsen, zonder gebruik te maken van het MSI-pakket op uw RDS-servers. 

Het aantal beschikbare Client-licenties behorende bij een IBANC Server-licentie bepaalt het aantal gebruikers wat gelijktijdig met de centrale administratie kan werken ("floating license", per IBANC Server). 

Er is géén hardware-key of -dongle benodigd.

Een IBANC Client vereist voor een volledige en correcte werking alleen een verbinding met uw lokale IBANC Server; ook hier is een internetverbinding niet vereist. Optioneel haalt een Client eventuele licentie-updates en nieuwsberichten op. 

Deze optionele functionaliteit is uitschakelbaar. 


Clients verbinden via een versleutelde TCP-verbinding met de IBANC Server (RSA 4096-bit); de volledige administratie (adresboek, mandaten, batches etc.) wordt automatisch en alleen opgeslagen in de centrale database op uw lokale IBANC Server-installatie. 

Server: 

Serverservice op een (applicatie)server, welke de centrale administratie bevat;
 

Te installeren op een (applicatie)servermachine, waarbij de applicatiedata (waaronder de geïntegreerde database) wordt opgeslagen op een harddisk. Het pad is naar wens in te stellen. De (applicatie)servermachine kan zonder meer een VM of machine zijn waarop andere services en applicaties draaien. De IBANC Server-service is beschikbaar als een Windows Service; de service is instelbaar uitvoerbaar met een service-account. 


IBANC Server's geïntegreerde database is in het installatiepakket inbegrepen. Dankzij de volledige integratie is er geen afzonderlijke installatie en onderhoud van een database-server benodigd. Derhalve is er geen licentie voor MS SQL Server of Oracle Database benodigd. 


Behoudens initiële registratie van de IBANC Server-licentie, wordt er bij de standaard leveringsomvang van IBANC geen gebruikgemaakt van een internetverbinding. Voor de initiële registratie van de IBANC Server-licentie wordt éénmalig verbinding gemaakt met onze update server: host update2.ibanc.eu, TCP/443 (let op: geen website) .


Standaard neemt IBANC de systeembrede proxy-instellingen over. Zo nodig, kunnen proxy-instellingen expliciet ingesteld worden. Na een succesvolle registratie, is er geen verbinding met onze update server meer benodigd voor het gebruik van de functionaliteit van IBANC. 

Systeemeisen Server:

IBANC Server's systeemeisen zijn relatief licht; de (virtuele) machine kan zonder meer gedeeld worden met andere services en applicaties. IBANC Server's geïntegreerde database is in het installatiepakket inbegrepen. Dankzij de volledige integratie is er geen afzonderlijke installatie en onderhoud van een database-server benodigd. Derhalve is er geen licentie voor MS SQL Server of Oracle Database benodigd.


Wanneer u Microsoft's aanbevolen systeemeisen voor Windows Server 2008 R2 volgt, dan is het systeem zonder meer afdoende uitgerust. 

Kort samengevat, zijn de aanbevolen systeemeisen:

  • CPU: 2 GHz of sneller;
  • RAM: 2GB of meer;
  • Schijfruimte: 40GB of meer;
  • Besturingssysteem: Windows Server 2008R2 of hoger 
    (inclusief Windows Server 2019).

Specifiek voor IBANC Server:

  • Schijfruimte IBANC-administratie: ~500MB per jaar, 
    uitgaande van een gemiddeld transactievolume;
  • vrije TCP-poort (standaard TCP/1527).


Bij levering is een installatie- en configuratiegeleide inbegrepen. Uiteraard is het IBANC Support-team voor u beschikbaar bij installatie en configuratie, zowel per telefoon als remote-supportverbinding.

IBANC en security:

IBANC maakt gebruik van het JKS-keystore-formaat, welke door Oracle volledig ondersteund wordt.  

IBANC maakt gebruik van een geïntegreerde Java Runtime Environment (JRE). Deze JRE is telkens de nieuwste versie ten tijde van de release van een IBANC-versie. De geïntegreerde JRE installeert geen web-plugin, noch wordt de JRE systeemwijd ter beschikking gesteld.


IBANC, geïntegreerde Java Runtime Environment:

In IBANC Server en Client is inderdaad Oracle's Java Runtime Environment verwerkt. Dit betreft een zogenaamde "embedded JRE". Deze embedded JRE is geheel geïsoleerd, en staat los van enige andere aanwezige JRE('s) aanwezig op het systeem. Uiteraard wordt de Java Web Plugin expliciet niet meegeleverd. In elke IBANC-release wordt de op dat moment actuele, ondersteunde JRE geïntegreerd. Zodoende beschikt u immer over een zo veilig mogelijke installatie.

Netwerkconnecties IBANC Server Client:

IBANC Client vereist alleen succesvolle communicatie met uw lokale IBANC Server; er is voor IBANC Client geen noodzaak tot een verbinding met onze IBANC Update Server. IBANC Server vereist alleen een internetverbinding op het moment dat IBANC Server geregistreerd moet worden, dan wel dat de licentie-informatie bijgewerkt moet worden. Eenmaal geregisteerd en voorzien van de actuele licentie-informatie is er ook hier geen noodzaak tot een verbinding met onze IBANC Update Server. Derhalve kunt u met de IBANC Server-oplossing volledig offline en veilig werken.